คำถามชวนคิด
 

สถานการณ์ปัญหาที่ 1
สถานการณ์ปัญหาที่ 2
สถานการณ์ปัญหาที่ 3
 

ฐานความช่วยเหลือที่ 1
ฐานความช่วยเหลือที่ 2
ฐานความช่วยเหลือที่ 3
 

ประโยชน์ของอาหาร
อาหาร สารอาหารและพลังงาน
อาหารและสารอาหารที่เหมาะสมกับเพศและวัย
สารเจือปนในอาหาร
สาเหตุของการขาดสารอาหาร
โรคขาดสารอาหาร
 

รวมลิ๊งค์ที่น่าสนใจ
 
 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ
 
 
 สารเจือปนในอาหาร
 
 
          จากตารางจะเห็นได้ว่าสารเจือบนในอาหารมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายน้อยมาก บางชนิดพบว่าไม่มีสารอาหารชนิดใดเลย บางชนิดมีสารอาหารบางอย่างอยู่ แต่มีอยู่ในปริมาณน้อย
          สารเจือปนในอาหารบางอย่างให้โทษต่อร่างกาย เช่น สารกันบูด ผงชูรส และสีเป็นต้น สารกันบูดประกอบด้วยสารเคมีบางชนิด มีสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้อาหารบูดเน่า ผู้ผลิตอาหารจึงนิยมใส่สารกันบูดลงในอาหารที่ต้องการเก็บไว้รับประทานนาน ๆ เช่น แหนม หมูยอ กุนเชียง น้ำพริกสำเร็จรูปและต้องใส่ลงไปในปริมาณที่พอเหมาะกับปริมาณของอาหาร มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายผู้บริโภคได้ เช่น ปวดท้องอย่างรุนแรง ถ้ารับประทานบ่อย ๆ อาจจะมีอาการโลหิตจางและความดันโลหิตต่ำได้ ถ้าเป็นไปได้เราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ใส่สารกันบูดและควรเลือกรับประทานอาหารที่ทำเสร็จใหม่ ๆ จะปลอดภัยกว่าและได้ประโยชน์มากกว่าด้วย
          ผงชูรส  เป็นสารเคมีที่ใส่ลงไปในอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติ มีลักษณะเป็นผลึกสีขาวละลายน้ำได้ง่าย แต่มีพ่อค้าบางรายผลิตผงชูรสปลอมโดยใส่สารอื่น คือบอแรกซ์ปนลงในผงชูรสแท้ เพราะบอแรกซ์มีราคาสูงกว่าผงชูรสแท้ แต่เป็นอันตรายต่อร่างกายการรับประทานบอแรกซ์มากๆ จะทำให้เยื่อบุทางเดินอาหารและไตอักเสบ