คำถามชวนคิด
 

สถานการณ์ปัญหาที่ 1
สถานการณ์ปัญหาที่ 2
สถานการณ์ปัญหาที่ 3
 

ฐานความช่วยเหลือที่ 1
ฐานความช่วยเหลือที่ 2
ฐานความช่วยเหลือที่ 3
 

ประโยชน์ของอาหาร
อาหาร สารอาหารและพลังงาน
อาหารและสารอาหารที่เหมาะสมกับเพศและวัย
สารเจือปนในอาหาร
สาเหตุของการขาดสารอาหาร
โรคขาดสารอาหาร
 

รวมลิ๊งค์ที่น่าสนใจ
 
 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ
 
 
 อาหาร สารอาหารและพลังงาน
 
       2.3 พลังงานจากอาหาร
             อาหารชนิดต่าง ๆ เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ คือ ได้พลังงานซึ่งเราใช้พลังงาน ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น นั่งเดิน วิ่ง ทำงาน ออกกำลังกายเป็นต้น
    
        อาหารแต่ละชนิด ประกอบด้วยสารอาหารประเภทต่างๆ เมื่อรับประทานอาหารในปริมาณที่เท่ากันจะให้พลังงานมากน้อยต่างกัน

        แนวคิดสำคัญ อาหารเป็นสิ่งที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตต่างๆ ดำรงชีวิตอยู่ได้ และทำให้ร่างการเจริญเติบโตขึ้นเป็นลำดับ อาหารแต่ละชนิดมีส่วนประกอบและประโยชน์แตกต่างกัน ดังนั้นเราควรเลือกรับประทานอาหารหลาย ๆ ชนิดเพื่อให้ได้สารอาหารครบทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ และน้ำ